Vereniging image professionals

VIP is de vereniging voor Image professionals in Nederland en België. Saar doen wij onze inspiratie op en wij leren (nieuwe) collega’s kennen. Bij de VIP delen wij kennis en ontwikkellen wij onszelf tijdens interessante workshops en bijeenkomsten. 

 

Onder Image professionals verstaat de VIP professionals die een bijdrage leveren aan het vinden van balans tussen uiterlijke kenmerken en persoonlijkheid. Hieronder wordt verstaan: image consultants, kleur- en/of stijlconsulenten, personal shoppers, personal styliste, mode-ontwerp(st)ers of visagisten. Trainers op het gebied van kleur-of stijlanalyse, stijl, make-up, lichaamstaal en omgangsvormen behoren ook tot deze groep.