Erkend leerbedrijf

 

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Het Huis van Lydia voldoet hier aan en is een erkend leerbedrijf.

Als erkend leerbedrijf voldoen wij aan de volgende voorwaarden:

  1. Wij bieden de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
  2. Wij stellen een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Wij maken tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
  3. Wij zijn bereid om samen te werken met de school en SBB en wij verstrekken daartoe de benodigde informatie.
  4. Wij gaan akkoord met vermelding van onze bedrijfsgegevens op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken in het mbo.